Schade

Wanneer u schade oploopt door toedoen van een ander, zal de schade moeten worden vergoed door de (verzekeraar van de) veroorzaker.

 Uit welke onderdelen kan uw schade bestaan? U kunt dan denken aan onder andere: 

 • smartengeld, hetgeen een vergoeding is voor de geleden pijn en gederfde levensvreugde
 • verlies aan arbeidsvermogen, zowel voor een werknemer als voor een zelfstandige
 • pensioenschade
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • verlies aan zelfwerkzaamheid, denk aan tuinonderhoud en klussen in en rondom de woning
 • extra kosten in verband met opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • aanschaf van kunst- en hulpmiddelen
 • medische kosten, voor zover deze niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar
 • reiskosten naar artsen en (fysio)therapeuten
 • wettelijke rente
 • juridische bijstand
 • etc.

  Ik zorg er voor dat u uw schade vergoed krijgt.